Josepe Gil / Barcelona 1962

Visual artist, artistic researcher and scenic designer.
I work from the analysis and critical and poetic intervention of habitat and territory: 

 • Ecosystem and community. Settlements, displacements, borders and margins.
 • The unstable game between presence and disappearance allows me to show the mechanisms involved in the assembly of representation, revealing the elements of the narrative as a plot; devices of a staging that makes us aware of the process of observing and creating meaning. 
 • I understand the work of art as a space for questioning and doubt.
 • Graduate, Diploma of Advanced Studies and research proficiency in Fine Arts (Universitat de Barcelona). Certificate of Pedagogical Aptitude (Institut de Ciències de l’Educació).

Artista plàstic, investigador artístic i dissenyador escènic.

Treballo des de l’anàlisi i la intervenció crítica i poètica de l’hàbitat i el territori:

 • Ecosistema i comunitat. Assentaments, desplaçaments, fronteres i marges.
 • El joc inestable entre presència i desaparició em permet mostrar els mecanismes que intervenen en l’assemblatge de la representació, revelant els elements de la narració com a trama; dispositius d’una posada en escena que ens fa conscients del procés d’observar i crear sentit. 
 • Entenc l’obra d’art com un espai per al qüestionament i el dubte.
 • Llicenciat, DEA i suficiència investigadora en Belles Arts (Universitat de Barcelona). Certificat d’Aptitud Pedagògica (Institut de Ciències de l’Educació).

Artista plástico, investigador artístico y diseñador escénico.
Trabajo desde el análisis y la intervención crítica y poética del hábitat y el territorio:

 • Ecosistema y comunidad. Asentamientos, desplazamientos, fronteras y márgenes.
 • El juego inestable entre presencia y desaparición me permite mostrar los mecanismos que intervienen en el ensamblaje de la representación, revelando los elementos de la narración como trama; dispositivos de una puesta en escena que nos hace conscientes del proceso de observar y crear sentido.
 • Entiendo la obra de arte como un espacio para el cuestionamiento y la duda.
 • Licenciado, DEA y suficiencia investigadora en Bellas Artes (Universitat de Barcelona). Certificado de Aptitud Pedagógica ( Institut de Ciències de l’Educació).
Com ens miren, com ens veiem, com som, com ens sentim, 2023

Com ens miren, com ens veiem, com som, com ens sentim, 2023

Vidre sintètic, estructura d’alumini, rotors, projectors de llum

230 x 350 x 350 cm

VII Biennal d’Art Poble Vell de Corbera d’Ebre. Drets Humans: Igualtat i Gènere. 2023

Quan la taula és el paisatge, 2022

Taula, cassola de terrissa, estris de cuina, vidre gravat, llums de leds i rotor

220 x 144 x 70 cm

5a Biennal d’Art Contemporani Gastronòmic de Cambrils 2022

Breus apunts d’història natural, 2021

Taula de fusta, vitrina, instal·lació elèctrica, llum led, agulles d’acer

88,5 x 103 x 68 cm  

XI Biennal d’Art Sant Pere de Riudebitlles, 2022. Obra guanyadora

És per por que no hi som?, 2020

Gibrells de llauna esmaltada , miralls, llums led, fusta

250 cm x 350 cm x 80 cm

Parlem Contemporani. Convent de les Arts d’Alcover, 2020

He mirat la llum dels municipis entre reixes de matinada , 2019

Gàbies, bombetes, cable elèctric, control de llum, detector de presència

30 x 200 x 200 cm

VI Biennal d’Art Poble Vell de Corbera d’Ebre – Drets Humans. Instal·lació a l’Església Vella

Primeres notes (del cant de l’hortolà), 2013

Esteve Casanoves / Josepe Gil

Cols de bronze, núvols de vidre, aigua amb anilines, cable d’acer, projectors, regulador de llum, estructures d’acer inoxidable

15 x 5 x 8 m

La Vinya dels Artistes, la Pobla de Cérvoles, Lleida. Instal·lació permanent des del 2013

El cor de la casa, 1997-1998

Fotografies i fotocòpies sobre columna

231 x 270 x 40 cm

Cercles invisibles / Espai obert. Espai 13, Fundació Joan Miró, Barcelona

Contact / contacte / contacto